VP BINAY PUSHES FOR USE OF LOCAL MILK PRODUCTS IN PROCESSED FOOD

The Vice President Jejomar C. Binay said it was about time that discussions be made on how food manufacturers in the country could include local dairy products in their ingredients.

“Malalaking kumpanya po ang mga [food manufacturers na] ito, at ang kanilang mga gawa ay nabibili mula Aparri hanggang Jolo, at minsan, umaabot pa nga ang mga ito sa ibang bansa. Ang mga produkto nila’y ginagamit din ng iba pang mga malalaking kumpanya para sa paggawa ng tinapay at iba pang pagkain. Dapat pong mapakinabangan ng ating mga local producers ang demand pangangailangan ng mga ito,” he said.

This public-private partnership was the key to improving the carabao and livestock industry in the country, the Vice President said during his visit to the Philippine Carabao Center in Muñoz Nueva Ecija Tuesday.

“Maliban sa mga tahanan at SME na unang tumatangkilik sa produktong kalabaw, marapat na magkapit-bisig tayo sa pribadong sektor upang buhayin ang isang matatag na mercadong local,” he said.

Binay, who heads the Housing and Urban Development Coordinating Council (HUDCC), also said that local government units (LGUs) looking for investors could also set aside areas of land for breeding livestock.

“Kung mayroon silang mga lupa na akma sa pagpapalaki ng dairy animals, maari nilang itala ito sa kanilang mga Comprehensive Cand Cse Cans o CLUP. Kasabay po nito, maaring gumawa ng mga akmang batas ang kanilang mga sanggunian upang mapangalagaan ang mga nais tumaya sa industriya,” he said.

He added that the progress of a nation depends on how healthy its agriculture industry is.

“Ang bansang inaangkatan natin ng gatas ay lumakas hindi lang sa tulong ng maykapal kundi dahil sa tamang mga programa’t pakikilahok ng mga magsasaka, ng pamahalaan at ng mga mamayang may tangang capital,” he said.

The Vice President assured local farmers that the national government was ready to help them.

“Kami po ay katuwang ninyo sa pagtaguyod ng ating bansa bilang major milk-producing country, at sa paghikayat sa ating mga kaibigan sa pribadong sektor na mamuhunan at ang patuloy pang pananaliksik at pag-angat sa kalidad ng ating mga kalabaw. Nanatiling bukas ang aming mga tanggapan at puso upang dinggin ang inyong mga panukala’t hiling,” he said.

“Ako po’y naniniwala’t nananalig, na ang ating pagtutulungan ay magbibigay bunga hindi lamang sa isang matatag na industriyang pang-agrikultura, kundi sa malawakang pagsugpo sa kahirapan,” he added.

(30)