Gakat kontra terorismo

June 7, 2020 Ilocos Sentinel 0

Gakat kontra terorismo Nabara a pagsasaritaan iti agdama ti Anti-Terrorism Act idiay Senado, Kamara, iti social media, ken sapasap a kagimongan. Nagbalin a kontrobersyal agsipud ta adu ti mangkontra kadagiti […]