On Independence Day, Imee Marcos emphasizes “War of today’s generation”

Ilocos Norte Governor Imee R. Marcos emphasized the importance of family and freedom as guest of honor and speaker at San Manuel, Tarlac, during its celebration of the 120th Philippine Independence Day.

She expounded, “Kapag malapit tayo sa ating pamilya at komunidad, magkukusa tayong magsilbi sa sarili nating lugar at probinsya at magkakaroon tayo ng ideya para gumawa ng mga bagong paraan para magkaisa tayo at malagpasan natin ang anumang pagsubok na dadating.

Maraming kailangang gawin para magkaroon ng kalayaan laban sa hirap ng buhay, lalo na sa kawalan ng trabaho, lahat ng hindi nakakapagaral- ito ang mga dapat masolusyonan para masabing ‘malaya’ ang bawat isa. Para makamit ang pangarap ng bawat pamilya, kailangan nating magkaisa, magmalasakit sa isa’t-isa, at magtulong-tulong para maabot natin ang tunay na kalayaan.”

She added that every generation has its own war, and that today’s generation is fortunate to be a beneficiary of a time of peace, prosperity and development – products of early soldiers’ heroism.

Rather, the present generation battles “Kahirapan, kamangmangan sa kawalan ng trabaho, kawalan ng kinabukasan. Ito ang giyera na ating hinaharap – giyera laban sa ating mga opresyon at giyera laban sa korapsyon.”

She thus urged, “We must fight all flaws – a work that requires that all people should be free- from fear, from oppression, from poverty and ignorance, and from hopelessness and despair.” #